Ansatte
 • Barnehageplass høsten 2019

  04/02/2019

   SØKNADSFRIST 1. MARS 2019 

   Fra august 2019 har vi ledige plasser for barn i alderen 0-6 år.

  I barnehagens nybygg har vi egen småbarnsavdeling. Nybygget er innredet med tanke på barn i alderen 0-3 år.

  TRYGGHET, UTVIKLING OG TRADISJON ER VÅRE KJERNEVERDIER. DETTE SKAL REFLEKTERES I HVORDAN DU OG DITT BARN BLIR MØTT.

  VI LEGGER STOR VEKT PÅ LEK, SOM HAR STOR BETYDNING FOR ET BARNS UTVIKLING.

  KIRKEBYGDEN BARNEHAGE HAR EN FLOTT NATURTOMT, OG VI BRUKER BARNEHAGENS EGET OMRÅDE OG SKOGEN I NÆRHETEN SOM VÅR LEKEPLASS. 

  • Vi har:

   • Erfarne ansatte

   • Kjøkkenassistent og tre måltider som tilberedes i barnehagen

   • Grupper på tvers av avdelingene for 4- og 5 åringene

   • Turplass i skogen med gapahuk og grillplass  

   • Snekkerbod og grillhytte i tillegg til sandkasser, klatretrær, klatrestativ, husker og lekehus

   

 • Velkommen til oss

  07/01/2018

  Trygghet – Utvikling – Tradisjon

   

  Kirkebygden barnehage er en kommunal barnehage som ligger fint til ved Folkestad boligfelt og ved siden av Kirkebygden skole. Vi har skog i umiddelbar nærhet og barnehagen har en flott naturtomt hvor barna kan bevege seg i ulent terreng. I tillegg har vi sandkasser, klatrestativ/klatretrær, husker, lekehus, snekkerbu og barna har gode sykkel muligheter.

   

  Kirkebygden Barnehage har 64 barn i alderen 1-6 år, fordelt på fire avdelinger. Alle avdelingene har aldersblanede grupper med en grunnbemanning på tre voksne.

   

  Barnehagen oppfyller kravet til pedagogisk utdanning hos avdelingenes pedagogiske ledere og barnehagens styrer. I tillegg har barnehagen en ekstra pedagog og barne- og ungdomsarbeidere/assistenter med flere års erfaring fra arbeid i barnehage.

   

  Barnehagen har egen "kjøkken assistent" så alle måltidene tilberedes i barnehagen.  BESØK OSS GJERNE!

   

  Barnehagens åpningstid: 06.45-16.45

 • Kjerneverdier

  07/01/2018

  TRYGGHET - UTVIKLING - TRADISJON 

  Trygghet

  For barnehagen handler trygghet om forutsigbarhet. Det handler om at dagen har en fast dagsrytme og kjente voksne som møter barna med omsorg og anerkjennelse. Barna får være i et miljø hvor de får oppgaver som gir mestringsfølelse, samtidig som det er rom for å prøve og feile. Trygghet og mestringsfølelse er viktig for å kunne utvikle et trygt selvbilde med tro på egne evner. Trygghet er en viktig forutsetning for barns lek og læring.


  Utvikling

  Vårt pedagogiske arbeide har som mål å fremme barns utvikling på alle områder, ut fra barnas egne forutsetninger. Vi jobber for å gi hvert enkelt barn en god plattform for læring og utvikling ved å pirre barnas nysgjerrighet og gi barna allsidige opplevelser. I tillegg gir vi barna utfordringer og oppgaver de har muligheter til å mestre.


  Tradisjon

  Vi ønsker å ta vare på tradisjoner som skaper identitet og forventninger hos barna. Samtidig er barnehagen opptatt av å følge med i utviklingen og prøve ut nye ideer.
 • Facebook

  07/01/2018

  fjrigjwwe9r2utHPContent:FullText
  fjrigjwwe9r1utHPContent:FullText
  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Mer av hva vi gjør i barnehagen kan du se på Facebook:

  Kirkebygden barnehage og grendehus

   

 • Snekkerbu

  06/01/2018

  fjrigjwwe9r2utHPContent:FullText
  edf40wrjww2utHPContent:FullText

   SNEKKERBUA  :-)

  Barnehagen har en snekkerbu som er satt opp med god hjelp fra både foreldre og ektemenn

   

 • Kongebesøk

  06/01/2018

  KONGEBESØK

  4. september 2013 var H. M. Kong Harald på besøk i Ville Vakre Våler.

  Sola skinte for kongen, og det var spente og forventningsfulle barn og voksne som gikk til Bergtunet. Barna ventet tålmodige i varmen og sang helt fantastisk når kongen ankom Bergtunet.

  Til tross for at det var veldig varmt og mye venting, ga barna uttrykk for at de hadde hatt en fin opplevelse –og det til tross for at kongen ikke hadde tid og anledning til verken å prate eller leke J

  Sangene vi sang var ”Gøy på landet” og ”Er du veldig glad og vet det”

   

   

 • Vennskap i barnehagen

  07/01/2018



  fjrigjwwe9r3utHPContent:ShortText
  fjrigjwwe9r0utHPContent:ShortText
  Boklansering: Anne Greve lanserte torsdag sin nye bok Vennskap mellom små barn i barnehagen.

Fotoalbumet