KIRKEBYGDEN BARNEHAGE

Ansatte
 • Barnehageplass

  12/04/2023

  BARNEHAGEPLASS

  Søknad om barnehageplass sendes: Våler kommune | Barnehage (valer.kommune.no)

  .

  I Kirkebygden barnehage kan vi tilby:

   

  * Erfarne ansatte *Tre fullverdige måltider hver dag* Varm mat tre dager i uken. * Grupper på tvers av avdelingene for 4- og 5 åringene.   * Turplass i skogen med gapahuk og grillplass. * Snekkerbod og grillhytte i tillegg til sandkasser, klatretrær, klatrestativ, husker og lekehus.

 • Velkommen til oss

  03/10/2022

  VELKOMMEN TIL

  KIRKEBYGDEN BARNEHAGE

  Trygghet – Utvikling – Tradisjon 

  Kirkebygden barnehage er en kommunal barnehage som ligger fint til på Folkestad i Våler og ved siden av Kirkebygden skole.

  Vi er opptatt av at alle skal ha noen å være sammen hver dag, og alle barna i Kirkebygden barnehage skal ha en trygg og god hverdag som er preget av lek, læring, latter og glede.

  Barnehagen har skog i umiddelbar nærhet og barnehagen har en flott naturtomt hvor barna kan bevege seg i ulendt terreng. I tillegg har vi sandkasser, klatrestativ/klatretrær, gressplen, husker, lekehus, snekkerbu og barna har gode sykkel muligheter.

  Vi har også en koselig grillhytte, og i skogen ikke langt fra barnehagen har vi et område med fine muligheter for lek og tur, i tillegg til at plassen har gapahuk og grillmuligheter.

  Kirkebygden Barnehage har tilsammen 97 plasser for barn i alderen 1-5 år, fordelt på seks avdelinger. 

  Barnehagen oppfyller kravet til pedagogisk utdanning hos avdelingenes pedagogiske ledere og barnehagens styrer. I tillegg har barnehagen tre ekstra barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere/assistenter med flere års erfaring fra arbeid i barnehage.

   


 • Kjerneverdier

  03/10/2022

  TRYGGHET - UTVIKLING - TRADISJON 

  Trygghet
  For barnehagen handler trygghet om forutsigbarhet. Det handler om at dagen har en fast dagsrytme og kjente voksne som møter barna med omsorg og anerkjennelse. Barna får være i et miljø hvor de får oppgaver som gir mestringsfølelse, samtidig som det er rom for å prøve og feile. Trygghet og mestringsfølelse er viktig for å kunne utvikle et trygt selvbilde med tro på egne evner. Trygghet er en viktig forutsetning for barns lek og læring.

  Utvikling
  Vårt pedagogiske arbeid har som mål å fremme barns utvikling på alle områder, ut fra barnas egne forutsetninger. Vi jobber for å gi hvert enkelt barn en god plattform for læring og utvikling, ved å pirre barnas nysgjerrighet og gi barna allsidige opplevelser. I tillegg gir vi barna utfordringer og oppgaver de har muligheter til å mestre.
   

  Tradisjon
  Vi ønsker å ta vare på tradisjoner som skaper identitet og forventninger hos barna. Samtidig er barnehagen opptatt av å følge med i utviklingen og prøve ut nye ideer.
 • Facebook

  03/10/2022

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Sjekk gjerne ut vår facebook-side for oppdateringer fra barnehagen: Kirkebygden barnehage og grendehus

 • Vennskap i barnehagen

  07/01/2018

  Boklansering: Anne Greve lanserte torsdag sin nye bok Vennskap mellom små barn i barnehagen.