Ansatte

Anna Wiselka


Assistent kjøkkenet

fjrigjwwe9r0utHPEmployees:FullText
Anna har vært ansatt som assistenty på kjøkkent siden aug. 2018.