Ansatte

Anna Wiselka


Assistent kjøkkenet

Anna har vært ansatt som assistenty på kjøkkent siden aug. 2018.