Ansatte

Magdalena Kruczek


Assistent

Hei, Jeg heter Magdalena Kruczek og jobber på grønn avdeling på Heffalompen 🌸. Jeg har jobbet i Kirkebygden barnehage i ca 3 år. Jeg er fra Polen, og bor i Skiptvet. Jeg er gift og har to jenter på 4 år. Grønn avdeling er en avdeling med 10 barn fra 0-3 år. Temaet vi jobber med dette året er vennskap og relasjoner 👩🏽‍🤝‍👨🏼. Det er veldig viktig for oss at alle føler seg trygge, og at det er gode relasjoner mellom alle barn og voksne på gruppen. I lek og samspill med andre opplever barna ulike følelser: glede, frustrasjon, uenighet osv. Å forstå hvordan man selv har det, kunne kjenne igjen andres reaksjoner, er en del av identitetsutviklingen. Ved at vi voksne er tilstede og beskriver for barnet, får det støtte i denne utviklingen. De minste barna viser glede ved å leke ved siden av hverandre. De vil ofte ha de samme tingene. Vi gir barnet støtte til å oppdage hverandre. Rammeplanen sier at: Personalet skal støtte barnas initiativ til samspill, og bidra til at alle kan få leke med andre , oppleve vennskap og lære å beholde venner. ❤️