Ansatte

Marte Thorvaldsen Aaberg


Pedagogisk leder

Jeg heter Marte, er 30 år, gift og har to barn. Jeg har jobbet i Kirkebygden barnehage siden 2016, og jobber som pedagogisk leder på Ole Brumm.😊 Jeg er utdannet barnehagelærer og jeg har akkurat tatt en videreutdanning i pedagogisk veiledning. Jeg er opptatt av at alle barn skal bli sett og hørt for den de er og ønsker å bidra til at barnehagen er et godt sted å være. Ole Brumm er en avdeling med barn fra 1-4 år. Vi er nå 15 barn og 4 voksne på avdelingen. Akkurat nå har vi tema om mangfold og følelser, og Rammeplan for barnehagen (2017) sier at barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett. Videre står det at barnehagen skal bidra til at barna utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og ulikheter i et fellesskap.