Ansatte

Linda Langsæther


Pedagogisk leder

Hei, jeg heter Linda Langsæther og jobber på Tigergutt. Jeg har jobbet i Kirkebygden barnehage i ca 2 år. Jeg bor på en gård i Trøgstad. Tigergutt er en storbarnsavdeling med mye fart og sprell. Jeg er veldig opptatt av læring via musikk og lek. Rammeplanen sier: Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen med andre.