Ansatte

Turid Skjager


Vikar

Turid har vært ansatt som assistent i barnehagen siden 1991. Siden høsten 2012 har hun jobbet som vikar.