Ansatte

Laila Frølandshagen


Barne- og ungdomsarbeider

Hei 😃 Jeg heter Laila Frølandshagen, er 51 år og gift. Mine to voksne sønner gikk på Ole Brumm som små. Jeg bor i Moss men er oppvokst i Våler. På fritiden er jeg glad i å være ute på tur gjennom alle årstider. Jeg har jobbet på Petter Sprett i 31 år, noe som viser at jeg trives i barnehagen. Jeg skjønner at jeg har vært her lenge når barn jeg har passet i barnehagen, kommer tilbake til oss med sine egne barn. På Petter Sprett jobber jeg sammen med Hanne og Anett, og vi har barn fra 3-6 år. Vi er et godt team, som liker mye av det samme. Vi elsker å være ute, kle oss ut, tøyse, tulle og ha det gøy sammen med barna. De viktigste oppgavene mine på jobb er å være en god rollemodell, gjøre barna trygge, ta dem på alvor og verdisette deres barndom ❤️. Jeg liker å ha samlinger med barna hvor vi synger, leser bøker, eventyr og fortellinger. Jeg er opptatt av å bruke konkreter, figurer og tegninger når vi synger eller leser. Jeg er ingen sangerinne 😆, men synger med den stemmen jeg har 🎤. I rammeplan står det at gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna får oppleve spenning og glede ved høytlesing, fortelling, sang og samtale. Møte et mangfold av eventyr og fortellinger. Det står også at barnehagen skal motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet og gi dem muligheten til å utvikle varierte uttrykksformer.