Ansatte

Mona H. Haugen


Pedagogisk leder 80%

Hei😊 Jeg heter Mona Kolsvik Haugen og jobber på Nasse Nøff, som er en 3 - 6 års avdeling. Jeg har jobbet i denne fine barnehagen siden den åpnet. Jeg bor i Våler😊, og har voksne jenter. Vi er en avdeling som liker å være ute og bruke nærmiljøet vårt😊. Vi er opptatt av bærekraftig utvikling, og barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen ❤️🌿. Dette står i rammeplanen om bærekraftig utvikling: barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Om Barnehagens verdigrunnlag sier rammeplan at vi skal møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i felleskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles på i vår barnehage.