KIRKEBYGDEN BARNEHAGE
Forsiden
Administrasjon
Nasse Nøff
Ole Brumm
Tigergutt
Petter Sprett
Tussi
Kengugruppa
Utleie -Grendesalen
Om oss
Aldersblandede grupp
De yngste barna
Viktige datoer
Ledige stillinger
Planleggingsdager
Priser fra 1.5. 2005
Årsplan
Dokumentmappe
Bildegalleri
525613 sidevisninger
Mona H. Haugen
Pedagogisk leder 80%
Mona var ferdig utdannet førskolelærer i 1990 og har jobbet som pedagogisk leder på Nasse Nøff siden barnehagen startet i 1991.