Ansatte

Anne-Mari Landbakk-Gretland


Pedagogisk leder

Hei. Jeg heter Anne-Mari, og jeg er pedagogisk leder på Heffalompen, blå. Jeg har jobbet i barnehagen i snart 10 år. Jeg bor i Fredrikstad, er gift, og har tre barn. For meg er det viktig at vi har fokus på trygghet og relasjoner. Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel. I barnehagen skal vi gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. Alle barna skal oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring.