Voksne
  • Kengu

    03/10/2022

    Kengu er en småbarnsavdeling med 13 barn og 4 voksne, som holder til på Bikuben. Vi jobber med tema vennskap og relasjoner, men har årstider som felles prosjekt i samarbeid med Heffalompen. 


    Hovedtema dette barnehageåret er vennskap og relasjoner. Vi kommer til å starte året med å jobbe med tilvenning, trygghet og relasjoner. Det er viktig at alle barna føler trygghet og får gode relasjoner til oss voksne på avdelingen. Etter hvert vil vi jobbe med forskjellige prosjekter, knyttet opp mot hva barna har interesse for. Vi holder på med disse prosjektene så lenge barna har interesse for det, før vi går over på nye prosjekter.
    I arbeidet med tema bruker vi snakkepakken, og forskjellige eventyrkofferter. Vi bruker sang, rim og regler mye, og har ofte små samlinger sammen med barna.