Voksne
  • Tigergutt

    03/10/2022

    Tigergutt er en avdeling med barn fra 3-5 år, med 19 barn. På Tigergutt er vi spesielt opptatt av sang, musikk og drama. Vi har fokus på samling fordi vi mener det er viktig å skape et fellesskap blant barna og de voksne på avdelingen. Samling er en gullgruve 17 i forhold til språktrening. Vi lærer nye begreper, turtaking og det å sitte stille å lytte til det som blir sagt. I samling lærer vi i tillegg å dele med andre og tall/telling.

    Dette året skal vi også legge ekstra vekt på formingsaktiviteter siden barna på avdelingen har vært spesielt opptatt og engasjerte i dette i året som har gått. Årstider og tradisjoner er en rød tråd gjennom hele året på vår avdeling.