Voksne
  • Petter Sprett

    03/10/2022

    Petter Sprett er en storbarnsavdeling med barn i alderen 3-6 år. Barnehageåret 22/23 er vi 19 barn på avdelingen. 

    Vi har stort fokus på trygghet, omsorg og lek. I Rammeplanen 2017 står det at barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek, både alene og i fellesskap med andre barn. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling.
    Ellers er vi veldig glad i å være ute i all slags vær, ha formingsaktiviteter og jobbe i temauker. Det vil si at vi noen ganger jobber med et tema (f.eks. halloween, karneval, eventyr og bamseuke) over en uke eller flere, avhengig av barnas engasjement.