Voksne
  • Ole Brumm

    03/10/2022

    Ole Brumm er en avdeling med 17 barn i alderen 2 til 4 år. På Ole Brumm er vi opptatt av at barna skal føle seg trygge og at barnehagen skal være et godt sted å være. Vi følger året og årstidene i mange av aktivitetene våre. Som det står i Rammeplan for barnehagen (Kunnskapsdepartementet, 2017) er omsorg en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. 

    Videre står det at barnehagen skal gi mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. Alle barn skal oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. For å oppnå dette prioriterer vi å være tilgjengelige for barna, og har som mål å bruke mye tid med barna på gulvet. Frileken skal også ha en sentral plass i det pedagogiske arbeidet. Leken kjennetegnes ved at den er spontan, frivillig og styrt av barna selv. Vi er også glade i å være ute, men på barnas premisser. Det skal være gøy å være ute ☺