KIRKEBYGDEN BARNEHAGE
Forsiden
Administrasjon
Nasse Nøff
Ole Brumm
Tigergutt
Petter Sprett
Tussi
Kengugruppa
Utleie -Grendesalen
Om oss
Aldersblandede grupp
De yngste barna
Viktige datoer
Ledige stillinger
Planleggingsdager
Priser fra 1.5. 2005
Årsplan
Dokumentmappe
Bildegalleri
525618 sidevisninger
 
Velkommen til oss :-)  ( 17/02/2014 )

 KIRKEBYGDEN BARNEHAGE 

Trygghet – Utvikling – Tradisjon

Barnehagen ligger fint til ved Folkestad boligfelt og ved siden av Kirkebygden skole. Vi har gode utearealer og skogen rett utenfor døra.  

Mange barn tilbringer mye tid i barnehagen, så barnehagetiden blir en viktig del av barndommen for mange.

I Kirkebygden Barnehage jobber vi for at barna skal utvikle seg til trygge, selvstendige individer gjennom varierte erfaringer og opplevelser. Vi er opptatt av at alle skal ha noen å være sammen med i tillegg til at leken har en stor plass i hverdagen. Leken gir barna glede og er av stor betydning for barns utvikling.

Barnehagens kjerneverdier er: Trygghet, utvikling og tradisjon

Kirkebygden Barnehage er en mellomstor barnehage med rundt 60 barn og 17 ansatte. Barnehagen er godt etablert med gode rutiner -noe som kan bidra til å skape tillit, stabilitet og forutsigbarhet for barn og foreldre. Barnehagen oppfyller kravet til pedagogisk utdanning hos avdelingenes pedagogiske ledere og barnehagens styrer. I tillegg har barnehagen en ekstra pedagog og  asistenter med flere års erfaring fra arbeid i barnehage.

Barnehagen har egen "kjøkken assistent" så alle måltidene tilberedes i barnehagen.

Vi er stolte av å være en tradisjonell avdelingsbarnehage, samtidig som vi vektlegger å være i tråd med utviklingen i samfunnet. 

BESØK OSS GJERNE!

Barnehagens åpningstid: 06.45-17.00

 Vi er på Facebook: Kirkebygden Barnehage og Grendehus

Opptaket i barnehagen skjer i samordning med Våler Kommune.

Kirkebygden Barnehage er en privat barnehage som blir drevet av en stiftelse.


OM STIFTELSEN
Stiftelsen Kirkebygden Barnehage og Grendehus ble stiftet i 1991. Den har sitt utspring fra V/S Fotballens Venner som var en støtteforening for fotballgruppa

V/S IL.

Stiftelsens formål er å drive barnehage, samt å drive grendehus for å støtte forenings- og kulturlivet  i Våler kommune. Stiftelsen  har et ideelt (ikke økonomisk) formål.


OM BARNEHAGEN

Kirkebygden Barnehage startet opp i 1991. Barnehagen har 4 avdelinger med med barn fra 0-6 år på alle avdelingene.

Avdelingene er: Nasse Nøff, Ole Brumm, Tigergutt og Petter Sprett.

Barnehagen har en styrer som administrativ leder med pedagog- og personalansvar.

Grunnbemanningen på avdelingene er tre. En førskolelærer som pedagogisk leder og to assistenter.

Barnehagens uteområde kontrolleres av Veritasgodkjent lekeplassinstruktør hvert år.

 

 

 MATSERVERING

Barnehagen serverer alle måltidene. Frokost og formiddagsmat består av brød og variert pålegg, en dag i uka serverer vi et varmt måltid. Hver andre uke består det varmme måltidet av fisk. På ettermiddagen serveres det et enkelt brødmåltid i tillegg til frukt/grønnsaker. For oss er det viktig å skape ro rundt måltidene, gi barna god tid og ha gode rammer slik at det blir et godt måltid for alle.