KIRKEBYGDEN BARNEHAGE
Forsiden
Administrasjon
Nasse Nøff
Ole Brumm
Tigergutt
Petter Sprett
Tussi
Kengugruppa
Utleie -Grendesalen
Om oss
Aldersblandede grupp
De yngste barna
Viktige datoer
Ledige stillinger
Planleggingsdager
Priser fra 1.5. 2005
Årsplan
Dokumentmappe
Bildegalleri
525650 sidevisninger
Foreldrebetaling fra 01.05. 2015

NYE PRISER FRA OG MED 01.01. 2016 (maxpris 2.655x 11 mnd. = 29.205)

               

Dager

Forelderbet.

Matpenger

Totalt

     
               

5

dgr

2 655,00

345

3000,00

     

5

dgr. mod

1 860,00

345

2205,00

30% søskenmoderasjon

5

dgr. mod

1 330,00

345

1 655,00

50% søskenmoderasjon     
               

4

dgr

2 455,00

285

2 240,00

     

4

dgr. mod

1 72000

285

2005,00

30% søskenmoderasjon

4

dgr.mod

1230,00

285

1 515,00

50% søskenmoderasjon    
               

3

dgr

1 840,00

215

2055,00

     

3

dgr. mod

1 288,00

215

1503,00

30% søskenmoderasjon

3

dgr. mod

920,00

215

1 135,00

50% søskenmoderasjon    
               

     

Tussi kr. 120,- pr. gang

     
               

Ekstra dag over og under 3 år kr. 200,- pr. gang

       

 


( 24/11/2016 )