KIRKEBYGDEN BARNEHAGE
Forsiden
Administrasjon
Nasse Nøff
Ole Brumm
Tigergutt
Petter Sprett
Tussi
Kengugruppa
Utleie -Grendesalen
Om oss
Aldersblandede grupp
De yngste barna
Viktige datoer
Ledige stillinger
Planleggingsdager
Priser fra 1.5. 2005
Årsplan
Dokumentmappe
Bildegalleri
525648 sidevisninger
Velkommen til oss

KIRKEBYGDEN BARNEHAGE 

Trygghet – Utvikling – Tradisjon

 

Barnehagen ligger fint til ved Folkestad boligfelt og Kirkebygden skole. Vi har gode utearealer og skogen rett utenfor døra.  

 

Mange barn tilbringer mye tid i barnehagen, så barnehagetiden blir en viktig del av barndommen for mange.

 

I Kirkebygden Barnehage jobber vi for at barna skal utvikle seg til trygge, selvstendige individer gjennom varierte erfaringer og opplevelser. Leken har en stor plass i hverdagen, og vi er opptatt av at alle skal ha noen å være sammen med. Lek gir barna glede og er av stor betydning for barns utvikling.

 

Barnehagens kjerneverdier er: Trygghet, utvikling og tradisjon.

 

Trygghet: For barnehagen handler trygghet om forutsigbarhet. Det handler om at dagen har en fast dagsrytme og kjente voksne som møter barna med omsorg og anerkjennelse. Det er viktig for oss at barna får være i et miljø hvor de får oppgaver som gir mestringsfølelse, samtidig som det er rom for å årøve og feole. Trygghet og mestringsfølelse er viktig for å kunne utvikle et trygt selvbilde med tro på egne evner. Trygghet er en viktig forutsetning for barns lek og læring.

 

Utvikling: Vårt pedagogiske arbeid har som mål å fremme barns utvikling på alle områder, ut fra barnas egne forutsetninger. Barnehagen jobber for å gi hvert enkelt barn en god plattform for læring og utvikling, ved å gi allsidige opplevelser og pirre barnas nysgjerrighet.

 

Tradisjon: Vi ønsker å ta vare på tradisjoner som skaper identitet og forventninger hos barna. Samtidig er barnehagen opptatt av å følge med i utviklingen og prøve ut nye ideer.

                                                                                                                               

Kirkebygden Barnehage er en mellomstor barnehage med rundt 60 barn og 17 ansatte. Barnehagen er godt etablert med gode rutiner -noe som kan bidra til å skape tillit, stabilitet og forutsigbarhet for barn og foreldre. Barnehagen oppfyller kravet til pedagogisk utdanning hos avdelingenes pedagogiske ledere og barnehagens styrer. I tillegg har barnehagen assistenter med flere års erfaring fra arbeid i barnehage.

 

Barnehagen har egen "kjøkken assistent" så alle måltidene tilberedes i barnehagen.

 

Vi er stolte av å være en tradisjonell avdelingsbarnehage, samtidig som vi vektlegger å være i tråd med utviklingen i samfunnet. 

 

BESØK OSS GJERNE!

 

Barnehagens åpningstid: 06.45-17.00

 

Opptaket i barnehagen skjer i samordning med Våler Kommune.

Les mer
( 25/04/2017 )