KIRKEBYGDEN BARNEHAGE
Forsiden
Administrasjon
Nasse Nøff
Ole Brumm
Tigergutt
Petter Sprett
Tussi
Kengugruppa
Utleie -Grendesalen
Om oss
Aldersblandede grupp
De yngste barna
Viktige datoer
Ledige stillinger
Planleggingsdager
Priser fra 1.5. 2005
Årsplan
Dokumentmappe
Bildegalleri
525612 sidevisninger

Vi møter de yngste (1-2 åringene) barna med respekt og anerkjennelse ved å se og lytte til det de forteller oss gjennom kroppsspråk, lyder og enkle ord. Personalet sørger for tilgjengelig lekemateriell og tilrettelegger for lek og læring ved å sitte på gulvet og være tilstede samme med barna. Vi utnytter hverdagsaktivitetene til det beste for barna og bleieskift kan for eksempel være en gyllen mulighet for gode samtaler. Når det er mulig, avhengig av bla. vær og årstid, legger avdelingene til rette for at også de som sover skal få utetid i løpet av dagen. Med aldersblandede grupper får de yngste mye oppmerksomhet av de eldre barna, og de yngste har noen å strekke seg etter. Avdelingene legger opp dagen slik at det skal være god balanse mellom aktivitet og hvile.

En gang i uken er barna delt i aldersrenegrupper på tvers av avdelingene. Gruppene tilrettelegger for lek, i tilllegg til at de jobber med å bli trygge på hverandre og skape relasjoner på tvers av avdelingene.


 


( 07/10/2015 )