• 11/12/2020

  Kirkebygden barnehage er en avdelingsbarnehage med to småbarnsavdelinger, og tre avdelinger for barn i alderen 2/-5 år.  

   

  DE YNGSTE BARNA

  Når vi møter de yngste (1-2 åringene) barna må vi gjøre det med respekt og anerkjennelse ved å se og lytte til det de forteller oss gjennom kroppsspråk, lyder og enkle ord.

  Personalet sørger for tilgjengelig lekemateriell og tilrettelegger for lek og læring ved å sitte på gulvet og være tilstede samme med barna. Vi utnytter hverdagsaktivitetene til det beste for barna og bleieskift kan for eksempel være en gyllen mulighet for gode samtaler.

  Når det er mulig, avhengig av bla. vær og årstid, legger avdelingene til rette for at også de som sover skal få utetid i løpet av dagen.

  Avdelingene legger opp dagen slik at det skal være god balanse mellom aktivitet og hvile.

   

  ALDERSBLANEDE GRUPPER

  På de aldersblandede gruppene ser at små- og store barn har stor glede av hverandre, både i leken og i andre hverdagsaktiviteter som for eksempel måltidet og påkledning. De små får mye oppmerksomhet av de større barna og de lærer tidlig å ta hensyn til hverandre. Det er lett for barna å finne lekekamerater på tvers av alder og modenhet og barna er gode rollemodeller for hverandre.

   

  Vi mener også at aldersblandede grupper er positivt fordi:

  ·      avdelingspersonalet blir godt kjent med barnas og foreldrenes ønsker og behov.

  ·      søsken kan gå på samme avdeling dersom det er ønskelig og foreldrene har en avdeling og forholde seg til.

  ·      det kan være enklere å gi tilbakemeldinger når man kjenner hverandre.

  ·      avdelingspersonalet er trygge på hverandre og kjenner hverandre godt –gode rutiner.

   

  I løpet av dagen deles barna i smågrupper både på avdelingen og på tvers av avdelingene. Det er en god måte og skape ro på.

   

  På avdelingene deles barna i:

  ·      lekegrupper –barna velger aktivitet fra gitte alternativer

  ·      aldersdelte grupper –når vi jobber med tema eller prosjekter

  På tvers av avdelingene:

  De eldste barna er sammen på Tussi deler av dagen en ganger pr. uke. De går tur, leker og jobber med skoleforberedende aktiviteter. I tillegg samles barnehagens 4-5 åringer til ulike aktiviteter på Kengugruppa en gang pr. uke.