• GRUPPESAMMENSETTNING

  03/10/2022

  Kirkebygden barnehage er en avdelingsbarnehage med to småbarnsavdelinger med barn 0-3 år, en avdeling med barn 2-4 år og to avdelinger for barn i alderen 3-5 år. 

  I løpet av dagen deles barna i smågrupper både på avdelingen og på tvers av avdelingene. Det er en god måte og skape ro på.

   

  På avdelingene deles barna i:

  ·      lekegrupper –barna velger aktivitet fra gitte alternativer

  ·      aldersdelte grupper –når vi jobber med tema eller prosjekter

   

  På tvers av avdelingene:

  De eldste barna er sammen på Tussi deler av dagen en gang pr. uke. De går tur, leker og jobber med skoleforberedende aktiviteter. 

  Det kan også være andre grupper på tvers av avdelingene, dette vil dere få informasjon om gjennom avdelingens ukeplan.