KIRKEBYGDEN BARNEHAGE
Forsiden
Administrasjon
Nasse Nøff
Ole Brumm
Tigergutt
Petter Sprett
Tussi
Kengugruppa
Utleie -Grendesalen
Om oss
Aldersblandede grupp
De yngste barna
Viktige datoer
Ledige stillinger
Planleggingsdager
Priser fra 1.5. 2005
Årsplan
Dokumentmappe
Bildegalleri
525624 sidevisninger

Kirkebygden barnehage er en avdelingsbarnehage med aldersblandede grupper på alle avdelingene. Det vil si at alle avdelingene har barn fra 0-6 år. Vi er svært fornøyd med denne ordningen som vi mener er med på å skape et stabilt og trygt miljø for både barna og foreldrene. Hvordan avdelingene deler barna og jobber i smågrupper er individuelt og varierer avhengig av type aktivitet.

 

Vi ser at små og store har stor glede av hverandre, både i leken og i andre hverdagsaktiviteter som for eksempel måltidet og påkledning. De små får mye oppmerksomhet av de større barna og de lærer tidlig å ta hensyn til hverandre. Det er lett for barna å finne lekekamerater på tvers av alder og modenhet og barna er gode rollemodeller for hverandre.

 

Vi mener også at aldersblandede grupper er positivt fordi:

·      avdelingspersonalet blir godt kjent med barnas og foreldrenes ønsker og behov.

·      søsken kan gå på samme avdeling dersom det er ønskelig og foreldrene har en avdeling og forholde seg til.

·      det kan være enklere å gi tilbakemeldinger når man kjenner hverandre.

·      avdelingspersonalet er trygge på hverandre og kjenner hverandre godt –gode rutiner.

 

Smågrupper er en god måte og skape ro på. Vi deler barna i smågrupper både på   avdelingene og på tvers av avdelingene. De eldste barna er sammen på Tussi deler av dagen 2-3 ganger pr. uke. De går tur, leker og jobber med skoleforberedende aktiviteter. I tillegg samles barnehagens 4-5 åringer til ulike aktiviteter på Kengugruppa en gang pr. uke.

 

På avdelingene deles barna i:

·      lekegrupper –barna velger aktivitet ut i fra x antall alternativer

·      aldersdelte grupper –når vi jobber med et tema eller et prosjekter


( 18/08/2013 )