• Kommunikasjon hjem-bhg

  11/12/2020

  Fra 01.01.2021 innfører Våler kommune foresatte-appen Min Barnehage. Min Barnehage følger kommunens barnehageadministrative system Visma Flyt Barnehage.

  NB! BILDER PÅ MYKID MÅ LASTES NED FØR 31.12.20.

  Med Min Barnehage-appen kan du enkelt:

  - Motta og sende meldinger med barnehagen

  - Melde fravær til barnehagen

  - Registrere hvilke dager ditt barn ikke skal være i barnehagen

  - Motta dagbok som forteller om barnets små og store opplevelser i barnehagen, i form av tekst og bildedeling

  - Gi eller avslå samtykker

  Les mer om hvordan du laster ned appen og dens funksjonalitet i artikkelen på kommunens hjemmeside. Foresatte-app Min Barnehage